Gillespie Sessions #3: Melophobia Ft. Wietse Voermans

15
Feb 2022
Tuesday
19:00
Op dinsdag zijn de traditionele sessies in Dizzy weer begonnen. Jammer genoeg kan er nog niet gejamd worden, maar presenteert Stichting Gillespie wel de heetste hedendaagse jazzacts, al of niet omlijst met gasten.
Let op: optreden begint stipt om half 8. Twee sets. Dizzy sluit om 22.00 uur.
Plaatsen zijn beperkt. Reserveren kan telefonisch: 010 477 3014
Het powertrio Melophobia van de veelzijdige Rotterdamse drummer Auke de Vries is het resultaat van jarenlange therapie om de angst te overwinnen voor alles wat geen ritme is. Hij overtuigde bassist Marijn van de Ven en gitarist Andrew Moreno ervan om samen met hem op zoek te gaan naar dé kruising tussen jazz, rock en vrije improvisatie. Verwacht muziek die hard, zacht, strak, slordig, moeilijk, grappig en raar kan zijn, samenkomend in een energiek en fris liveoptreden met extra moeilijke gezichten, veroorzaakt door ‘moeilijke’ ritmes. Neem oordoppen mee!
Andrew Moreno – gitaar
Marijn van de Ven – contrabas
Auke de Vries – drums
Special guest: Wietse Voermans – saxofoon
Organisatie: Stichting Gillespie
On Tuesday the traditional sessions in Dizzy started again. Unfortunately, it is not yet possible to jam, but meanwhile Stichting Gillespie does present the hottest contemporary jazz formations, whether or not framed with guests.
Please note: performance starts promptly at half past eight. Two sets. Dizzy closes at 10pm.
Seats are limited. Reservations can be made by phone: 010 477 3014
The power trio Melophobia of the versatile Rotterdam based drummer Auke de Vries is the result of years of therapy to overcome the fear of everything that is not rhythm. He convinced bass player Marijn van de Ven and guitarist Andrew Moreno to join him in looking for the ultimate intersection between jazz, classical music, rock and free improvisation. Expect music that can be loud, soft, tight, sloppy, difficult, funny and weird, coming together in an energetic and fresh live performance with extra difficult faces, caused by ‘difficult’ rhythms. Bring earplugs!
Free entrance / Valid digital or paper QR-Code required.