Jake Sherman

28
Oct 2021
Thursday
20:30
Dizzy en Stichting Gillespie presenteren vanavond een exclusief soloconcert van de Amerikaanse toetsenist en singer-songwriter Jake Sherman. Voor liefhebbers behoeft deze in Boston geboren artiest allang geen introductie meer.

 Op jonge leeftijd raakte hij beïnvloed door zowel Bach als Weird Al Yankovic en ontwikkelde hij zich tot zowel een begenadigd toetsenman als rasperformer met eigen songs die knipogen naar vele stijlen, maar tegelijk te knap in elkaar steken en te catchy zijn om als parodie te worden afgedaan. Laat je vanavond verleiden door Jake Sherman.
Entree: € 10,50
Jake Sherman – zang, toetsen
De gebruikelijke donderdag jamsessie vervalt vanavond.
Tonight, Dizzy and the Gillespie Foundation present an exclusive solo concert by American keyboardist and singer-songwriter Jake Sherman. For aficionados, this Boston-born artist needs no introduction. At a young age he was influenced by both Bach and Weird Al Yankovic and developed into both a gifted keyboard player and a thoroughbred performer with his original songs that wink to many styles, but at the same time are too cleverly composed and too catchy to be dismissed as parody. Let yourself be seduced by Jake Sherman tonight.
Entrance: € 10,50
The usual Thursday jam session is canceled tonight.