Vehikel / Jamsession

19
Oct 2021
Tuesday
20:30
Het jazztrio Vehikel dient als medium (of vehikel, zo je wilt) voor de bandleden om hun gezamenlijke ideeën op het publiek over te brengen, zo direct en ongefilterd als mogelijk.

 Verwacht hier geen uitgesponnen en doorgecomponeerde stukken, maar hoekige, to-the-point thema’s en rauwe improvisaties. Spontaniteit en interactie zijn de kernwaarden. De simpele lineup sax-bas-drums zorgt ervoor dat de lijntjes op het podium altijd kort zijn en de bandleden maximale ruimte hebben om elkaar op te zoeken, of dat juist niet te doen. ‘Hoe klinkt dat dan?’, horen wij u vragen. Waarop wij antwoorden: ‘Ooit eens in Rotterdam geweest?’
Na de set van Vehikel is iedereen welkom op het podium voor de jamsessie.
Entree gratis
Wietse Voermans – saxofoon
Marijn van de Ven – contrabas
Jens Meijer – drums
Georganiseerd door Stichting Gillespie
The jazz trio Vehikel serves as a medium (or vehicle, if you will) for the band members to convey their collective ideas to the public, as directly and unfiltered as possible. Don’t expect drawn-out and through-composed pieces here, but angular, to-the-point themes and raw improvisations. Spontaneity and interaction are the core values. The simple sax-bass-drums lineup ensures that the lines on stage are always short and the band members have maximum space to find each other, or not to do so. ‘How does that sound then?’, we hear you ask. To which we answer: ‘Have you ever been to Rotterdam?’
After the set of Vehikel, everyone is welcome on stage for the jam session.
Free entrance