(English below)

Vanavond keert de Griekse band StarWound terug in Dizzy met hun verpletterende mix van artrock, jazz en (Weimar) cabaret. De groep heeft politieke wortels die teruggaan naar de grote economische Griekse crisis van 2012, de tijd waarin zij debuteerden met een voorstelling genaamd Talking About A Revolutuion. Humor, engagement en revolutie zijn in goede handen van de charismatische en expressief zingende vocaliste Konstantina Stavropoulou en haar gedegen band. Muziek die teruggrijpt naar de theatrale muziek van Kurt Weil, maar wordt gespeeld met de energie van een hedendaagse (jazz)rockband. Entree: € 5,-

https://www.youtube.com/watch?v=2jW2qGvxf88

Konstantina Stavropoulou – vocals
Petros Bouras – piano
John Plytas – guitar
Giannis Stavropoulos – bass
Dimitris Azorakos – drums

Tonight the Greek band StarWound returns to Dizzy with their crushing mix of artrock, jazz and (Weimar) cabaret. The group has political roots that go back to the great economic Greek crisis of 2012, the time in which they debuted with a show called Talking About A Revolutuion. Humor, engagement and revolution are in good hands of the charismatic and experessive singer Konstantina Stavropoulou and her solid band. Music that goes back to the theatrical music of Kurt Weil, but is played with the energy of a contemporary (jazz) rock band. Admission: € 5