De jonge Utrechtse band MEERKAT sluit helemaal aan bij de hedendaagse eclectische jazz die momenteel weerklinkt uit steden als Londen en Chicago. Denk aan namen als Ezra Collective of Makaya McCraven. Naast veel eigen werk speelt dit kwintet dan ook nummers van McCraven, maar ook van Nate Smith en Yussef Kamaal. Hun mix van jazz, funk en hiphop kan fijnzinnig klinken maar vooral ook meedogenloos grooven en prikkelt zowel het hoofd als het lichaam (met name de benen). Kom Meerkat zien, voordat Dizzy te klein is voor deze ambitieuze jonge honden.
Entree: € 5,-

https://www.youtube.com/watch?v=zwrC_lcG5cU&feature=emb_logo

Lauran Neerincx: Trompet
Martijn Hak: Toetsen
Felix Bruyn: Gitaar
Jeroen den Daas: Bass
Luca Chiostergi: Drums

The young Utrecht band MEERKAT is completely in tune with contemporary eclectic jazz that is currently echoing from cities such as London and Chicago. Think of names like Ezra Collective or Makaya McCraven. In addition to a lot of own work, this quintet also plays songs by McCraven, but also Nate Smith and Yussef Kamaal. Their mix of jazz, funk and hip hop can sound subtle, but also ruthlessly groovy and stimulates both the head and the body (especially the legs). Come and see Meerkat before Dizzy is too small for these ambitious young dogs.

FRTSLD: audio/visual performance

“When we think of enjoying the simple things in life, we think of spending time with the people we love, doing what it is we love doing, meeting new places, exploring ourselves.
Sometimes the answer is right in front of our eyes.”

FRTSLD would like to present ideas on how to make things happen effortlessly, on their own, by creating an atmosphere and consequential state of mind of enjoyment of the moment.

Their performances navigate through music, silence, and visuals to achieve that.”

Aleks Jaremko: Keys, Saxophone
Camilo Silva: Percussions
Michal Basar: Modular System
Ruben Viera: Visual Performance

Expect an atmospheric, dreamy, rhythmical, acoustical and electronic improvised structured live creation of an abstract world, stimulating inner peace by music healing techniques and electro
acoustic tools in a specially adapted room.

After their performance FRTSLD hosts Dizzy’s Groove Session.
You are welcome to join them on stage!

Free entrance

Iedere laatste maandag van de maand vindt in Dizzy de Codarts Jamsessie plaats, met docenten van Codarts en speciale gasten. De sessie wordt geleid door drummer en drumdocent Joost Patočka. Docenten en genodigden openen, bij wijze van opwarmer de avond met een set. Daarna is iedereen welkom op het podium. Doe mee of kom luisteren en kijken naar talenten die aan het begin staan van hun muzikale ontwikkeling. Je staat er met je neus boven op!

Every last Monday of the month, the Codarts Jam Session takes place in Dizzy, with Codarts teachers and special guests. The session is led by drummer and drum teacher Joost Patočka. Teachers and invitees open the evening with a warm-up set. Afterwards everyone is welcome on stage. Participate or come and listen and watch young talents at the start of their musical development. You’ll stand with your nose on top!

(English below)

Damaris & Tryfena, 2 zussen die regelmatig deelnemen aan Dizzys Groove sessions, zijn de gastvrouwen vanavond. Ze delen hun natuurlijke talent, op de heerlijke manier die de Dizzy Groove Session bezoekers maar al te goed kennen, met ons. Zij starten vanavond met een set waarin zij zich, begeleid door band, zullen uiten d.m.v. vocalen en instrumenten.
Na de set hosten zij de jamsessie en zijn instrumentalisten/vocalisten welkom om te joinen.

Gratis entree

Damaris & Tryféna, 2 sisters who regularly attend Dizzy’s Groove sessions will host tonight’s evening. They’ll share their natural talent with us in that sweet way that regular Dizzy session visitors know all too well. Tonight they’ll start with a set in which they’ll express themselves through vocals and instruments supported by a band.
After their set they host the jamsession in which instrumentalists/vocalists are welcome to join on stage.

Free entrance

(English below)

Erol Leenhouts is een oud speler en componist met Turks/Nederlandse achtergrond. Met zijn Mystic Sessions laat hij zien hoe je bruggen kunt bouwen tussen verschillende culturen binnen onze samenleving. Met een wisselende cast van vrienden en gasten reis je met hem mee diep in het onbekende.
Zeer beïnvloed door rock, jazz en traditionele Turks muziek zorgt hij voor een samensmelting van dikke grooves en Midden Oosterse melodieën.

Over Pheri:
Toen Erol een stoffige oud op zijn grootmoeders zolder vond was hij ontroerd geweest door het geluid van het instrument. Als ode aan zijn
grootmoeder, die voor hem een nieuwe oud kocht voordat ze overleed, is de band naar een twist van haar naam genoemd.

De sound van Pheri is zoals een stad vol kleurrijke mensen van over de
hele wereld, enorm breed en het kan alle kanten op, op een onverwachtse
manier. Het timbre van de oud die zowel antiek als hypermodern kan klinken gaat samen met verfijnde groove elementen en ritmes die bestaan uit toetsen, drums en elektrische bas.

Gratis entree

Line-up:
oud & compositions: Erol Leenhouts
keys & synths: Yiannis Karygiannis
electric bass: Mehrad Hezarkhani
drums: Branko Valchev

Erol Leenhouts is a Turkish / Dutch oud player and composer. With his
Mystic Sessions he shows how you can build bridges between different
cultures within society. With a changing cast of friends and guests you travel deep into the unknown with him. Highly influenced by rock, jazz and traditional Turkish music, he ensures a blend of thick grooves and Middle Eastern melodies.

About Pheri:
It was when Erol found a dusty oud in his grandmother’s attic that he
was moved by the sound of the instrument. As an ode to his grandmother who bought him a new oud before passing away, the name of the band is a twist of her name.

The sound of Pheri is like a city full of colourful people from all over the world, so enormously wide with the ability to go in all directions in an unexpected way. The timbre of the oud that can sound antique as well as post-modern together with refined groove elements and rhythms that consist of keys & synth, drums and electric bass.

Free entrance

(English below)

Een kwartet dat het beste van drie generaties Nederlandse jazz samenbrengt. Een gelegenheidsband Waarvan de leden nauwelijks nog introductie nodig hebben. Bassist Stefan Lievestro tekende in 2005 voor de Nederlandse jazzrockklassieker Breakfast in Walhalla en leidde daarna de hectische jazzrockband Mona Lisa Overdrive. Zijn even lyrische als robuuste spel is recentelijk onder andere te horen bij het Japer van ‘t Hof Trio. Drummer Jens Meijer en saxofonist Jesse Schilderink behoren tot de huidige generatie van aanstormende jazzmuzikanten en spelen samen in onder andere Ezthetic. De band wordt gecompleteerd door de nog piepjonge (17) maar uiterst getalenteerde Haagse gitarist Olivier van Niekerk. Een exclusief concert dat je niet mag missen!

DJ: Lex Vinylspot

Jazzhouse was een Rotterdamse jazzclub die kort bestond in de jaren 70. In de traditie van deze legendarische en avontuurlijke vrijplaats presenteert Dizzy op de woensdagen hedendaagse jazz in de breedste zin van het woord: van modern creative tot post-bop en van jazzrock tot avant-garde en alles daartussen. HET CONCERT BEGINT OM 21.00. Entree: € 5,-

https://www.facebook.com/Eztheticbandpage/videos/2549925031895615/
https://www.youtube.com/watch?v=oo-iGhB9tzk

Jesse Schilderink – saxofoon
Olivier van Niekerk – gitaar
Stefan Lievestro – contrabas
Jens Meijer – drums

A quartet that brings together the best of three generations of Dutch jazz. An occasional band of which the members hardly need any introduction. Bass player Stefan Lievestro signed for the Dutch jazz rock classic Breakfast in Walhalla in 2005 and then led the hectic jazz rock band Mona Lisa Overdrive throughout the Zeros. His lyrical and robust playing can be heard recently in the Japer van ‘t Hof Trio. Drummer Jens Meijer and saxophonist Jesse Schilderink belong to the current generation of upcoming jazz musicians and play together in Ezthetic, among others. The band is completed by the still very young (17) but extremely talented guitarist Olivier van Niekerk from The Hague. An exclusive concert that you cannot miss!

Jazzhouse was a Rotterdam based jazz club that briefly existed in the 70s. In the tradition of this legendary and adventurous sanctuary, Dizzy presents contemporary jazz in the broadest sense of the word on Wednesdays: from modern creative to post-bop and from jazz rock to avant-garde and everything in between. CONCERT STARTS AT 21.00. Admission € 5,-

(English below)

Dick Ronteltap is een saxofonist, muzikant, kunstenaar en wereldreiziger die graag verbindt en experimenteert. Het podium is zijn ontmoetingsplek om verschillende culturen en sferen samen te brengen. Met zijn World Grooves & Artifacts eert hij op iedere tweede donderdag van de maand de ‘groove’ in Dizzy. Met een wisselende cast van vrienden en gasten reist hij muzikaal van New Orleans naar Havana en van New York naar Lagos, op zoek naar de heilige groove: ‘Dat gevoel van binnenuit dat je ongemerkt aan het dansen brengt, ook al kan je helemaal niet dansen: dat is groove!’. Het gekke en het onverwachte worden daarbij omarmd en na de eerste set mag iedere muzikant daaraan bijdragen.

DJ FullMo achter de draaitafels!
verwacht FuNkY ViBeS!

Gratis entree

————————————————–
EN:
Dick Ronteltap is a saxophone player, musician, artist and world citizen who likes to connect people and experiment musically. The stage is his meeting point to bring together different cultures and genres. With his World Grooves & Artifacts he wishes to honour the ‘groove’ in Jazzcafé Dizzy every second Thursday of the month. With a changing cast of friends and guests, he will take you on a musical journey from New Orleans to Havana and from New York to Lagos, in search of the sacred groove: ‘The undeniable feeling that makes you move unnoticed, even if you can’t dance at all: that’s groove!’ The crazy and the unexpected are always welcome and after the first set every musician is invited to contribute to this groove.

DJ FullMo behind the decks! Expect some FuNkY ViBeS!

free entrance

De vijf muzikanten van dit in Nijmegen en Rotterdam gevestigde kwintet nemen je mee op een avontuurlijke muzikale reis en houden je op het puntje van je stoel met verhalende composities, diepgaande improvisaties en fabuleuze instrumentenbeheersing. Hun lyrische jazz laat niemand onverschillig tijdens live shows, waar passie en enthousiasme je meevoeren.

Jazzhouse was een Rotterdamse jazzclub die kort bestond in de jaren 70. In de traditie van deze legendarische en avontuurlijke vrijplaats presenteert Dizzy op de woensdagen hedendaagse jazz in de breedste zin van het woord: van modern creative tot post-bop en van jazzrock tot avant-garde en alles daartussen. HET CONCERT BEGINT OM 21.00. Entree: € 5,-

DJ: Eddy Geerts

https://www.youtube.com/watch?v=M8-z7td2q4Y

Loek van den Berg – saxophones
Nathan Surquin – trombone
Aseo Friesacher – piano
Dean Montanaro – bass
Jens Meijer – drums

http://www.loekvandenberg.nl/loek-van-den-berg-quintet/

The five musicians of this Nijmegen-based quintet take you on a dazzling trip and keep you on the edge of your seats with their storytelling compositions, heartfelt improvisations and fabulous control of their instruments. Their music is something else and won’t leave you indifferent during live shows, where passion and enthusiasm take you away.

Jazzhouse was a Rotterdam based jazz club that briefly existed in the 70s. In the tradition of this legendary and adventurous sanctuary, Dizzy presents contemporary jazz in the broadest sense of the word on Wednesdays: from modern creative to post-bop and from jazz rock to avant-garde and everything in between. CONCERT STARTS AT 21.00. Admission € 5,-